kult_poukazy.png
Streda, Marec 21, 2018

Astronomické krúžky v šk. r. 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 budú pracovať opäť astronomické krúžky pri hvezdárni. Krúžky sú zdarma. Prihlásiť sa je možné osobne, telefonicky, e-mailom, na Facebooku, alebo prísť na stretnutie krúžku.


1
. Astronomický krúžok pre žiakov základných škôl - začiatočníci, každý štvrtok o 14:30
    
2.
Astronomický krúžok pre žiakov základných škôl - pokročilí, každý utorok o 14:30
   
3. Astronomický krúžok pre študentov stredných škôl, každú stredu o 15:30

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta