vianoceapf

Streda, Január 16, 2019

Promo video 2018

Letný astronomický tábor - LAT 2014

účastníci LAT 2014 v prešovskom planetáriuPočas prvého prázdninového týždňa realizovala Hvezdáreň v Michalovciach tradičný letný astronomický tábor v priestoroch hotela Chemes na Zemplínskej šírave.

Zúčastnilo sa ho 17 detí vo veku od 7 do 13 rokov, 5 dievčat a 12 chlapcov z okresu Michalovce a Vranova nad Topľou.V dopoludňajších hodinách trávili deti hodinku v bazéne a potom nasledovali prednášky na rôzne astronomické témy. Oboznámili sa so súhvezdiami, so Slnečnou sústavou a s podmienkami potrebnými na vznik života vo vesmíre. Popoludnia boli venované výletom. Táborníci navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove, kde sa okrem programu v planetáriu aktívne zúčastnili aj vystúpenia s kúzelnou fyzikou, ktorú im predviedol Mgr. Michal Figura. Počas nedeľného popoludnia sa deti previezli vlakom do Trebišova, kde navštívili múzeum a priľahlý park, v Košiciach zas videli zlatý poklad a Miklušovu väznicu. Popoludnie plné zábavy zažili na dvore pána farára v Porube pod Vihorlatom, kde si vyskúšali lanovku, trampolínu, koleso, šliapacie káry, stolný tenis i futbal. Posledným výletom bola pešia túra na Hôrku a vyhliadková plavba loďou po Zemplínskej šírave. Každý deň po večeri riešili deti úlohy, ktoré si našli počas dňa, tieto potom v posledný deň zosumarizovali a za pomoci indícií hľadali súhvezdia a hviezdy. Keďže počasie nám počas večerov neprialo, obloha bola zamračená, krátili si deti čas do večierky spoločnými hrami a večerným kúpaním . V utorkový večer zavítal do tábora pracovník z astronomického úseku z Trebišova, ktorý deťom porozprával o čiernych dierach a vzdialenom vesmíre a spolu s nimi strávil čas pri spoločnej opekačke. Pracovníci hotela Chemes boli nesmierne nápomocní potrebám tábora, za čo im patrí vďaka, spokojnosť bola so stravou aj s ubytovaním.
Účastníci tábora boli zasa veľmi disciplinovaní, veľmi dobre sa s nimi pracovalo a všetky dni prebehli bez problémov.

Gabriela Kramáreková

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta