kult_poukazy.png
Pondelok, November 19, 2018

Promo video 2018

Seminár pre učiteľov

universe evolutionHVEZDÁREŇ V MICHALOVCIACH  
v spolupráci
s Odborom školstva, kultúry a športu 
Mestského úradu Michalovce

usporiada 
SEMINÁR PRE UČITEĽOV FYZIKY A GEOGRAFIE ZŠ

 
na tému: 
VÝVOJ VESMÍRU - MINULOSŤ A BUDÚCNOSŤ 


Seminár sa bude konať 19. 11. 2018 (pondelok) o 13.30 hod. v budove ZŠ P. Horova, ul. kpt. Nálepku, Michalovce.

Prednáša RNDr. Zdeněk Komárek, samostatný odborný pracovník - astronóm Hvezdárne v Michalovciach.


Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta