kult_poukazy.png
Štvrtok, August 17, 2017

UPOZORNENIE

V období od 21. 8. do 3. 9. 2017 sa z dôvodu konania Letného astronomického praktika mimo Michaloviec a čerpania dovoleniek odborných pracovníkov nebudú konať žiadne pozorovania, prednášky ani prehliadky hvezdárne. Ďakujeme za pochopenie!

Výsledky EKOBEHU 2013

Ku Dňu Zeme (22.4.) usporiadala 19. 4. 2013 naša hvezdáreň ekologickú súťaž spojenú s orientačným behom "EKOBEH 2013"
Bola určená pre štvorčlenné družstvá piatakov mestských ZŠ (2 chlapci a 2 dievčatá). Zúčastnili sa na nej piataci z ôsmich ZŠ z mesta. Na 5 stanovištiach plnili rôzne úlohy: mleli zrno na múku, zachraňovali zvieratká (plyšové) z ľadovej kryhy pri globálnom otepľovaní, dvíhali zhotovenými pomôckami do výšky krabicu, ochutnávali zdravé potraviny a určovali ich chuťou a zrakom a napokon aj prenášali "hnojivo" pre rastliny. Za dosiahnuté výkony získavali body a k nim sa pripočítavali ešte body za čas, ktorý potrebovali na prebehnutie celej trate. Nielen víťazi, ale všetci súťažiaci , od nás obdržali odmeny vo forme zdravých potravín - ovocie a syry. Ceny venovali firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s. a M.A.D.D. Fruits, s.r.o. Na stanovištiach nám pomáhali študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.
V tabuľke uvádzame výsledky tohtoročného EKOBEHU:
Škola
Počet bodov
Poradie
I. ZŠ
35
4.
II. ZŠ
41* 3.
III. ZŠ
43 1.
IV. ZŠ
32 5.
V. ZŠ
31 6. - 7.
VI. ZŠ
41* 2.
VII. ZŠ
31 6. - 7.
ZŠ P. Horova
nezúčastnila sa
CZŠ
23
8.
* - o poradí na 2. a 3. mieste rozhodol vyšší počet bodov za splnené úlohy
na stanovištiach (bez ohľadu na dosiahnutý čas)

Fotografie si môžete pozrieť v tejto galérii:

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta