vianoceapf

Streda, Január 16, 2019

Promo video 2018

Vesmír očami detí 2019

logo vodHvezdáreň v Michalovciach vyhlasuje regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže

VESMÍR OČAMI DETÍ

 
    pre okresy Michalovce a Sobrance
 

Súťaž prebehne v dvoch etapách:  1. regionálne kolá   2. celoslovenské kolo

Súťažiť sa bude v 5 kategóriách:
I. kategória deti predškolského veku
II. kategória 1. - 4. ročník ZŠ
III. kategória 5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 4. ročník 8-ročných gymnázií
IV. kategória ZUŠ; 1. - 4. ročník ZŠ
V. kategória ZUŠ; 5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 4. ročník 8-ročných gymnázií

Do súťaže je možné poslať len výkresy spracované ľubovoľnou technikou s formátom max. A2 a v maximálnom počte 10 prác z každej kategórie!

Na zadnú stranu každej práce treba napísať: názov práce, meno, adresu a vek autora, kategóriu a triedu a označiť prácu pečiatkou školy.

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov!

Súťažné práce doručte na Hvezdáreň v Michalovciach, Hrádok 1, 071 01  Michalovce, najneskôr do 6. 3. 2019 !

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta