kult_poukazy.png
Pondelok, August 21, 2017

UPOZORNENIE

V období od 21. 8. do 3. 9. 2017 sa z dôvodu konania Letného astronomického praktika mimo Michaloviec a čerpania dovoleniek odborných pracovníkov nebudú konať žiadne pozorovania, prednášky ani prehliadky hvezdárne. Ďakujeme za pochopenie!

Ocenené práce celoštátneho kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí 2013"

img_4677Výsledky celoštátneho kola výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ 2013" v piatich kategóriách vo formáte zošitu programu Excel si môžete pozrieť a stiahnuť tu:

xls vod_celoslov_kolo_2013.xls 45.50 Kb

Naša hvezdáreň poslala do celoštátneho kola po 5 najlepších prác z každej kategórie z okresného kola, teda spolu 25 a 6 z nich bolo medzi ocenenými 75 prácami z celelého Slovenska. Tieto práce z nášho okresu sú zvýraznené žltou farbou.
Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta