kult_poukazy.png
Štvrtok, August 17, 2017

UPOZORNENIE

V období od 21. 8. do 3. 9. 2017 sa z dôvodu konania Letného astronomického praktika mimo Michaloviec a čerpania dovoleniek odborných pracovníkov nebudú konať žiadne pozorovania, prednášky ani prehliadky hvezdárne. Ďakujeme za pochopenie!

VESMÍRNE METAMORFÓZY

digital_camera_1.pngHvezdáreň v Michalovciach v spolupráci  s astronomickými úsekmi regionálnych osvetových stredísk v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja usporadúva od r. 2009 aj  digitálnu výtvarnú súťaž VESMÍRNE METAMORFÓZY.


Súťaž prebieha v dvoch etapách:

1. etapa – okresné kolo
2. etapa - regionálne kolo


O súťaži: Vesmírne metamorfózy sú výtvarnou súťažou, kde mladí autori spracujú vyhlásenú tému prostredníctvom počítačovej techniky, digitálneho fotoaparátu a videokamery. Výsledným dielom môže byť spracovaná digitálna fotografia, alebo súbor fotografií, videozáznam, alebo obrázok spracovaný počítačovým kresliacim programom.

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
1. kategória: žiaci 5.– 9. roč. ZŠ a 1. – 4. roč. osemročných gymnázií
2. kategória: študenti 1.– 4. roč. SŠ a gymnázií a 5.- 8. roč. osemročných gymnázií.

Diela do súťaže možno poslať len v digitálnej forme a to e-mailom, alebo na CD či DVD-nosičoch. Každá práca musí mať pripísané meno, vek a adresu autora. 

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta

Náš zriadovateľ

Košický samosprávny kraj

Naši partneri

Terra Incognit - krajina nespoznaná

Slnko - foto

619px-Sun231.jpg