vianoceapf

Streda, Január 16, 2019

Promo video 2018

Vyhodnotenie digitálnej výtvarnej súťaže "VESMÍRNE METAMORFÓZY 2009"

V piatok 13. 3. 2009 bola vyhodnotená na hvezdárni  aj digitálna výtvarná súťaž "VESMÍRNE METAMORFÓZY 2009"
Odborná porota v zložení PaedDr. Miroslav Capovčák, Emília Rudincová a Richard Max vybrala 3 najlepšie práce v kategórii ZŠ a jedinú v kategórii SŠ.

Do súťaže sa zapojilo 13 autorov, ktorí nám e-mailom zaslali spolu 24 prác - digitálnych fotografií, prezentácií a počítačom kreslených obrázkov.
Uvádzame víťazov súťaže v kategórii ZŠ:   MENO  ŠKOLA  VEK  TYP PRÁCE
 NÁZOV PRÁCE
 1.
Marek Palinský ZŠ Budkovce  14 r.
 kreslený obr.
Mesiac v zajatí Slnka
 2. Christopher Varga
ZUŠ Štefánikova, Michal.
   kreslený obr.
Pohľad na Zem z Mesiaca
 3. Šimon Vajs
ZŠ Budkovce
 14 r.
 kreslený obr.
Kvety kvitnú aj vo fantázii

mesiac_v_zajati_ slnka.jpg

pohlad_na_zem_z_mesiaca.jpg

 
kvety_kvitnu_aj_vo_fantazii.jpg
Marek Palinský: Mesiac v zajatí Slnka Christopher Varga: Pohľad na Zem z Mesiaca Šimon Vajs: Kvety kvitnú aj vo fantázii

V kategórii SŠ bola ocenená len práca Lukáša Lukačina z Michaloviec, 18 r. , počítačovo kreslený obrázok s názvom "Slnko a Mesiac".

 slnko_a_ mesiac.jpg
Lukáš Lukačin: Slnko a Mesiac
Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta