kult_poukazy.png
Štvrtok, August 17, 2017

UPOZORNENIE

V období od 21. 8. do 3. 9. 2017 sa z dôvodu konania Letného astronomického praktika mimo Michaloviec a čerpania dovoleniek odborných pracovníkov nebudú konať žiadne pozorovania, prednášky ani prehliadky hvezdárne. Ďakujeme za pochopenie!

Podávanie podnetov o prostispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP môžete realizovať na nasledujúcej stránke:

http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/

 

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta